Z założenia każdemu rodzicowi przysługują równe prawa. Niestety, nierzadko zdarza się, że przez zaniedbania, poważne przestępstwa czy problemy zdrowotne jeden z rodziców zostaje pozbawiony władzy rodzicielskiej. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej nietypowej sprawie toczącej się w Polsce dwa lata temu, dotyczącej reprezentowania dziecka przez jednego z rodziców w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Nad jakim problemem pochylali się prawnicy? Sprawdź!

Reprezentacja małoletniego w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców – zarys problemu

W przedmiotowej sprawie Sądowi Najwyższemu przedstawiono zagadnienie dotyczące uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Eksperci próbowali odpowiedzieć na problematyczne pytanie: czy w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego interesy dziecka może reprezentować drugi rodzic, któremu wcześniej, z określonych powodów, ograniczono prawa rodzicielskie?

Wynik rozprawy był jednoznaczny. Zgodnie z przepisami prawa, reprezentacja małoletniego w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców przez rodzica pozbawionego praw rodzicielskich jest nieetyczna i niedopuszczalna. Małoletnie dziecko powinno w takiej sytuacji być reprezentowane przez kuratora przydzielonego przez sąd opiekuńczy.

Pomoc prawnicza

Rozwodzący się rodzice powinni zawsze kierować się dobrem swojego dziecka. Samodzielne poradzenie sobie z ogromem dokumentów i poprawna interpretacja przepisów mogą okazać się bardzo problematyczne. W sprawie alimentów, władzy  rodzicielskiej i opieki najlepiej skonsultować się z doświadczonym prawnikiem.

Comments are closed.